VILLA JURIS Advocaten werkt mee aan een reeks studiedagen

VILLA JURIS Advocaten werkt mee aan een reeks studiedagen binnen het opleidingstraject 'Omgevingsvergunning’ georganiseerd door Limburg School for eXcellence (LSX) in samenwerking met de Universiteit Hasselt en de betrokken overheden

Opleiding
Dat de omgevingsvergunning momenteel een hot item is en nog veel vragen oplevert, hoeft weinig betoog. Een  goede basiskennis van de nieuwe regelgeving is dus essentieel om de eigen taken uit te voeren en de burger met kennis van zaken te behandelen.

Daarom heeft LSX in samenwerking met de Universiteit Hasselt en het lokaal bestuur, het provinciebestuur en de Vlaamse Overheid een opleidingstraject ontwikkeld, waarin alle betrokken partijen hun gading kunnen vinden:

  • een basisopleiding voor degene die snel relevante kennis van de omgevingsvergunning wilt verwerven 
  • vervolgsessies voor degene die met de betrokken materie te maken heeft
  • masterclasses exclusief voor omgevingsambtenaren, milieuambtenaren en stedenbouwkundige ambtenaren.

Begeleiding

Een team van specialisten delen hun kennis en ervaring, met oog voor de verschillende invalshoeken en betrokken partijen.

Naast een vertegenwoordiger van de lokale overheid (Fabian Spreeuwers - milieuambtenaar Leopoldsburg), de provinciale overheid (Fabienne Masset - afdelingshoofd dienst Milieuvergunningen), de Vlaamse overheid (Dominic Vincken - RWO Vlaanderen) en vertegenwoordigers van de Universiteit Hasselt (Bernard Vanheusden  en Stijn Verbist - docenten faculteit rechten) zal ook Annelies Maes van VILLA JURIS Advocaten naast Celine Bimbenet (Verbist Advocatuur) een gedeelte van de opleiding voor haar rekening nemen.

VILLA JURIS Advocaten draagt graag haar steentje bij om een heldere kijk te bieden op deze materie.

 

 

Nieuwsbrief

Via onderstaand formulier kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief.