Uitbreiding rechtstreekse vordering onderaannemer

Wij vernemen dat aan artikel 1798 B.W. een nieuw derde lid zal worden toegevoegd dat uiterlijk tegen 1 januari 2017 in werking zou treden.

In art. 1798 B.W. is voorzien “Metselaars, timmerlieden, arbeiders, vaklui en onderaannemers gebezigd bij het oprichten van een gebouw of voor andere werken die bij aanneming zijn uitgevoerd, (…) tegen de bouwheer een rechtstreekse vordering (hebben) ten belope van hetgeen deze aan de aannemer verschuldigd is op het ogenblik dat hun rechtsvordering wordt ingesteld. De onderaannemer wordt als aannemer en de aannemer als bouwheer beschouwd ten opzichte van de eigen onderaannemers van de eerstgenoemde.”

Alle goede bedoelingen van deze rechtstreekse vordering ten spijt, sputterde deze wanneer de hoofdaannemer precies de aanspraken van de onderaannemer betwistte.

In dat geval was het voor de bouwheer niet duidelijk aan wie (op straffe van twee maal te moeten betalen) en überhaupt of hij terecht (bevrijdend) betaalde …

Een afwachtende houding hierin leverde dan op de koop toe de aanrekening van intresten en toepassing van schadebedingen op …

De wetgever heeft daarom voorzien in een consignatiemogelijkheid voor de bouwheer in het geval van een betwiste rechtstreekse vordering van de onderaannemer (art. 1798 B.W.)

Het nieuwe lid 3 dat wordt toegevoegd aan art. 1798 B.W. zou dan luiden als volgt:

“In geval van betwisting tussen de onderaannemer en de aannemer, kan de bouwheer het bedrag storten in de Deposito- en Consignatiekas of op een geblokkeerde rekening op naam van de aannemer en onderaannemer bij een financiële instelling. De bouwheer is hiertoe verplicht indien hij hiertoe schriftelijk wordt verzocht door de hoofdaannemer of de onderaannemer.”


Deze consignatie, niet onbelangrijk, werkt bevrijdend, kan minstens als betaling met voorwaardelijk karakter worden bestempeld, in hoofde van de bouwheer.

Voor meer informatie over deze rechtstreekse vordering en daarmee, los van de nieuwigheid, de voordelen van deze klassieke vorderingsmogelijkheid voor onderaannemers die geconfronteerd worden met onbetaalde facturatie, kunt u terecht bij onze specialisten.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Nieuwsbrief

Via onderstaand formulier kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief.