VILLA JURIS Advocaten gaat steden van toekomst vorm geven

VILLA JURIS Advocaten zal in samenwerking met SWECO en in opdracht van het Vlaams kenniscentrum PPS instaan voor de realisatie van een nieuwe geïntegreerde publicatie omtrent Publieke Private samenwerking op lokaal gebied.

SWECO Belgium is onderdeel van één van Europa’s vooraanstaande engineering en architectuur consultants. Sweco plant en ontwerpt woongemeenschappen en steden van de toekomst. Met meer dan 14.000 medewerkers in Europa en activiteiten in 70 landen is SWECO een leider in zijn sector.

Deze nieuwe publicatie zal een deel van de reeds bestaande publicaties vervangen, maar zal tevens ook ingaan op de nieuwe ontwikkelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks een impact hebben op een PPS-benadering zoals er zijn de omgevingsvergunning, de omzendbrief PPS en het ruimtelijk kader, value capturing, duurzaamheid, financierings- en subsidiemogelijkheden en hoe die te structureren in een PPS-uitvoering.

Het Vlaams Kenniscentrum PPS heeft naar aanleiding van een door haar uitgeschreven overheidsopdracht geoordeeld dat de gecombineerde kandidatuurstelling van VILLA JURIS Advocaten en SWECO uit alle kandidatuurstellingen volgens haar als beste, meest gunstige kandidatuurstelling, naar voren kwam. Het Vlaamse Kenniscentrum PPS is dan ook recent overgegaan tot het gunnen van deze opdracht aan VILLA JURIS Advocaten en Sweco.

Het Vlaams Kenniscentrum PPS heeft reeds heel wat publicaties die handelen rond het realiseren van objectgerichte PPS-projecten. Deze projecten hebben specifiek betrekking op de realisatie van publieke infrastructuur zoals onder meer schoolgebouwen, gemeentelijke zwembaden maar ook straatverlichting.

Voor VILLA JURIS Advocaten en SWECO is dit een nieuwe uitdaging en een opportuniteit om hun ervaring en deskundigheid binnen dit vakgebied verder te perfectioneren.