Arrest Europees Hof van Justitie legt bom onder Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen…met onwettige stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen tot gevolg

In zijn arrest van 5 december 2017 met nummer RvVb/A/1718/0299 stelt de Raad voor Vergunningsbetwistingen de onwettigheid vast van een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan en vernietigt vervolgens de hierop gebaseerde verkavelingsvergunning. Reden is de niet correcte omzetting van een Europese richtlijn in de Vlaamse regelgeving die in aanmerking werd genomen bij de totstandkoming van het RUP. Wetende dat heel wat steden en gemeenten zich hiervan niet bewust zijn, is het wachten op een arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen alvorens de bom onder het gemeentelijk vergunningenbeleid ontploft.

Lees het volledige artikel van mr. Annelies Maes : klik hier