Mr. Annelies Maes geeft raad over vergunningsbetwistingen

Wanneer de aanvrager in de loop van de procedure tot vernietiging van de
ste­denbouwkundige vergunning afstand doet van het voorwerp van de bestreden vergunningsbeslissing, leidt dit tot een doelloos beroep dat een vereenvoudigde en versnelde behandeling van het ingestelde beroep door de Raad voor Vergunnings­betwistingen toelaat.

In het tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw (T.R.O.S.) belicht Mr. Annelies Maes de uiteenlopende gronden die aan­leiding kunnen geven tot een doelloos beroep om uiteindelijk de 'afstand' van het voorwerp van de bestreden vergunning als specifieke grond onder de loep te nemen.

Lees hier het volledige artikel