Car-Pass overhandigen bij verkoop

Verkoop tweedehands voertuig – Let op wanneer u de Car-Pass overhandigt! Zie recent vonnis uitgesproken door de Rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt.

Wanneer u een tweedehands wagen verkoopt dient er een Car-Pass te worden afgeleverd. Vaak zal de koper hier zelf om verzoeken. Toch moet er waakzaam worden omgesprongen met het tijdstip waarop de Car-Pass wordt overhandigd.

Het komt immers regelmatig voor dat wanneer er niet expliciet om gevraagd wordt, de wagen zo wordt geleverd, zonder Car-Pass.

Als verkoper dient u dit ten alle tijde te vermijden, ook al is de wagen technisch gezien volledig in orde. De wetgeving stelt duidelijk dat de Car-Pass afgeleverd dient te worden op het moment van de verkoop.

Art. 4 Wet 11 juni 2004: Bij de verkoop van een reeds in België ingeschreven voertuig bezorgt de verkoper aan de koper een document dat uitgaat van de in artikel 6 bedoelde vereniging en dat alle bij deze vereniging beschikbare gegevens tot op een recente datum weergeeft betreffende de kilometerstand van het betrokken voertuig. Deze bepaling vindt geen toepassing wanneer het voertuig verkocht wordt aan een vakman.

Dit wil zeggen dat het niet volstaat om de Car-Pass achteraf te bezorgen. Wanneer de Car-Pass niet bij de verkoop zelf wordt overhandigd heeft een koper immers het recht om de ontbinding van de koop te vragen.

Een rechter die over dergelijke vorderingen uitspraak moet doen dient m.a.w. de verkoopovereenkomst te ontbinden wanneer de koper hierom vraagt, ook wanneer zou blijken dat de wagen nog werd gekeurd voor verkoop en deze geen gebreken vertoont.

In die zin werd recent een vonnis uitgesproken door de Rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt: “Ofschoon verweerder nog inspanningen geleverd heeft om na de inleiding van de zaak door eiseres een nieuwe Car-Pass voor de wagen aan te vragen, is de rechtbank er in de gegeven omstandigheden – gelet op de vordering van eiseres – in toepassing van art. 6 van de wet van 11.06.2004 tot beteugeling van bedrog met de kilomaterstand van voertuigen toe gehouden de verkoopovereenkomst tussen partijen dd. 28.10.2015 met betrekking tot de tweedehandswagen X. te ontbinden ten laste van verweerder wegens een miskenning van de voorschriften van art. 4 §3 van dezelfde wet.”

De overhandiging van een Car-Pass bij verkoop en het feit of er al dan niet gebreken zijn, worden dus los van mekaar bekeken wanneer geoordeeld wordt over de ontbinding van de koop. Bovendien wordt de bewijslast gelegd bij de verkoper.

Het is de verkoper die het bewijs moet leveren dat de Car-Pass wel degelijk werd afgeleverd op het moment van verkoop, of deze nu een particuliere verkoper dan wel een professional is !
Bewijstip : laat de koper een ontvangstbevestiging ondertekenen.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.