Ons aanbod

Het kantoor is zich in de loop der jaren gaan toeleggen op het ondernemingsrecht in de ruime zin van het woord: bouwgeschillen, handels-en vennootschapsrecht, ondernemingsstrafrecht, arbeidsrecht,… Wij focussen ons dus op het bedrijfsleven.

Maar zonder uit het oog te verliezen wat er beweegt bij de overheden (aanbestedingen, opmaak plannen, PPS-constructies…) Onze cliënt kan bovendien rekenen op een jarenlange ervaring inzake stedenbouw, ruimtelijke ordening en de Wet overheidsopdrachten.

Door deze brede onderbouw is het kantoor ook beslagen op andere terreinen, waardoor wij een integrale dienstverlening aanbieden voor alle aspecten waarmee de hedendaagse ondernemer te maken krijgt.

Uiteraard kunnen wij ons cliënteel ook bijstaan in familiale geschillen of huurkwesties, consumentenproblemen en (verkeers)strafrecht.

Ons team bestaat dan ook uit 15 vakbekwame advocaten en 1 architect, die staan voor kwaliteit, ieder met zijn of haar specialiteit.

Wist u trouwens dat adviesverlening een steeds belangrijkere plaats inneemt in het advocatenberoep? Wij begrijpen dat het voor onze cliënt cruciaal is om geadviseerd te worden nog voordat een conflict wordt voorgelegd aan de Rechtbank. Zo kunnen de omstandigheden voor een gunstig resultaat optimaal gecreëerd worden. Maar ook los van ieder geschil, hebben wij ons toegelegd op professionele begeleiding van en adviesverlening voor iedere cliënt, bijvoorbeeld ter gelegenheid van contractonderhandelingen of overnames.

 

Naar onze expertise:

 

 

 

RUIMTELIJKE ORDENING   GEBOUWENBEHEER  

VENNOOTSCHAPSRECHT

 

INSOLVENTIERECHT